Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu – PDF
Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk
D. Jamail, Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klimatycznej.
Andri Snær Magnason, O czasie i wodzie.
D. Juraszek, Antropocen dla początkujących.
Jonathan Safran Foer, Klimat to my.
D. Gzyra, ziękuję za świńskie oczy.
Polski węgiel.
J. Mencwel, Betonoza. Jak niszczy się polskie miasta.
Bachórz J., O „zwierzyńcu” Adama Mickiewicza (rekonesans wstępny), [w:] Literacka symbolika zwierząt, red. A. Martuszewska, Gdańsk 1993.
Barcz A., Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice 2016.
Black R.W., We Talk About When We Talk About Ecocriticism, 1994.
Cieślikowski P., Zostało nam parę sekund, „Książki. Magazyn do Czytania” 2016, nr 3.
 P. Czapliński, J.B. Bednarek, D. Gostyński, Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, Poznań 2017.
Domańska E., Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, nr 1−2.
Fiedorczuk J., Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015.
Fiedorczuk J., Inne możliwości. O poezji, ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi poetami, Gdańsk 2019. 
T. Ingold, Splatać otwarty świat, przeł. E. Klekot, D. Wąsik, Kraków 2018.
Kolbert E., Szóste wymieranie. Historia nienaturalna, przeł. P. Grzegorzewski, T. Grzegorzewska, Warszawa 2014.
Literatura i przyroda. Antologia ekologiczna, red. J. Kolbuszewski, Katowice 2000.
Konczal A.A., Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce, Warszawa 2017.
Kronenberg A., Geopoetyka jako przykład zielonego czytania i pisania, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.
Kronenberg A., Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź 2014.
Mytych-Forajter B., Zwierzęta na zakręcie, Warszawa 2017.
Nussbaum M.C., Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach, przeł. S. Szymański, przedm. J. Kuisz, Warszawa 2018.
Nycz R., Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa 2017.
Parker G., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, przeł. P. Szadkowski, Oświęcim 2019.
Skolimowski H., Technika a przeznaczenie człowieka, Warszawa 1995.
Sławek T., Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata, Katowice 2009.
White K., Poeta Kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2010.